SÖZLEŞME

06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmelere Dair yönetmelik” gereğince İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu vardır. www.leonardinishop.com dan yapılacak satış şartlarını düzenleyen sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

Bu siteye kayıt olarak, alışveriş yapmaya başlamanızdan itibaren aşağıda yazılı tüm maddeleri anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. www.leonardinishop.com bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu şartlardan herhangi birinin tarafınızdan ihlal edilmesi durumunda ihtar, uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkımız saklı tutulmaktadır. www.leonardinishop.com sitesini kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sadece kendinizin sorumlu olduğunuzu ve eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek tüm kişi ve/veya kuruluşların zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız hususunu önemle ihtar ederiz.

1.1 - SATICI

Ünvanı : TOYUNCAK MAĞAZACILIK OYUNCAK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

(Bundan sonra www.leonardinishop.com olarak anılacaktır.)

Adresi : İstinye, Darüşşafaka Mah. Mülkiyeliler Sit. B2-47 Sarıyer 34457 İstanbul

E-posta: siparis@leonardinishop.com

1.2 - ALICI

Adı/soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Email :

1.3 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, www.leonardinishop.com internet sitesinde elektronik ortamda, gerekli bilgileri belirtilerek satışa sunulan ürünün ALICI'ya satışı ve tesliminin 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve bu hususta tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

1.4 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)

Sözleşme konusu ürün(ler), ALICI'nın elektronik ortamda verdiği siparişe binanen kendisine yollanan onay mail’inde sipariş detayları ve teslim koşulları yer alan ürünlerdir.

1.5 İş bu sözleşme XXXX tarihinde www.leonardinishop.com ile ALICI arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

2. www.leonardinishop.com 18 yaşından küçük bireylere ürün satışı yapmamaktadır.

3. www.leonardinishop.com sitesinden yapılacak alışverişlerde ALICI tarafından elektronik ortamdan girilecek sipariş formunu takiben, ALICı tarafından kredi kartı veya banka havalesi kullanılarak yapılan ödemeye karşılık www.leonardinishop.com tarafından stokta bulunan ürünler hazırlanacak ve kargo firmasına teslim edilecektir.

Satış koşulları detayı için bakınız: Sipariş ve Teslimat Koşulları

4. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, www.leonardinishop.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini www.leonardinishop.com’a ödememesi halinde, ALICI'ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde geri gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

6. www.leonardinishop.com sözleşme konusu ürün(leri) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Tüm ürünler ilgili vergiler dahil TL olarak fiyatlandırılır, faturalanır ve ödemesi alınır.

7. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine tesliminden önce siparişini iptal etmek isterse, öncelikle shop@leonardini.com.tr adresine yazacağı bir e-posta işe bu talebini ve iptal nedenini belirtmelidir. Bu e-postanın ulaşmasını takiben kargoya verilmemiş veya kargoya verilen/yoldaki siparişler Müşteri Hizmetleri tarafından hemen iptal edilir ve alıcının yapmış olduğu ödeme tutarı aynı yöntemle geri iade edilir. Eğer ürün alıcıya teslimat aşamasında ise Madde 8 Cayma Hakkı prosedürü uygulanır.

8. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir.

Ürün/ürünleri almaktan vazgeçilmesi durumunda ürünlerin orijinal ambalajını bozmadan ve açmadan, hiç bir şekilde kullanmadan, tahrip etmeden, ürünün tekrar satılma için gerekli tüm özellikleri korunmuş olarak, teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde neden belirterek iade edilmesi olanağı vardır.

Bu konudaki tüm detaylar için bakınız: Garanti ve İade Prosedürü.

Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde shop@leonardini.com.tr e-posta adresine yazılı bildirimde bulunulması, neden gösterilmesi ve ürünün sözleşme hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün www.leonardini.com.tr adresine gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde, yukarıdaki koşulların sağlandığının teyidi ile ürün bedeli ALICI'nın yapmış olduğu ödeme şekli ile ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

9. Garantisi olan veya olmayan ürünlerden, üretimden kaynaklanan bir şekilde orijinal paketinden çıktığından itibaren arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için www.leonardinishop.com'a gönderilebilir. Bu takdirde iki yönlü kargo giderleri www.leonardinishop.com tarafından karşılanacaktır.

10. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen veya geçme ihtimali olan ürünler ve tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bandrol veya diğer etiket korumalarının hiç bir surette bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

- Her türlü yazılım ve programlar

- DVD, VCD, CD ve kasetler

- Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

- Her türlü kozmetik ürünleri

- Her türlü iç giyim ürünleri

- Her türlü yüksek sayıda küçük parçadan oluşan tamir, inşa, yap-boz, maket setleri

11. İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

12. Siparişlerin ALICI'ya zamanında ulaşmaması durumunda shop@leonardini.com.tr adresine mail gönderilebilir veya acil durumlarda (216) 465 86 22 no’lu telefondan arama yapılabilir.

13. Kişisel bilgilerin gizliliği ve güvenliği en önemli taahhütlerimizden biri olup, bu konudaki detaylar için bakınız Gizlilik ve Güvenlik.

14. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, hava muhalefeti veya ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

15. www.leonardinishop.com'dan alışveriş yapan tüm kişiler yukarıdaki tüm maddeleri okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme 15 (onbeş) maddeden oluşmuştur.